Dowódca JRG

 

p.o. st.kpt. Marcin Barczyk tel: (18)3549320

 

Z-ca dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Surmacz   tel: (18)3549321

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.08.2018

Pożary            
244
Miejscowe zagrożenia   617
Alarmy fałszywe   35
OGÓŁEM   896

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio