W  roku bieżącym do dnia 12.08.2015r. strażacy z  Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gorlicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu gorlickiego wyjeżdżali do interwencji związanych z usuwaniem gniazd os i szerszeni już 313 razy.

Udzielanie pomocy w tym zakresie odbywa się zgodnie z wprowadzoną w 2009 roku przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej procedurą „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.
Straż pożarna w każdym przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi udziela natychmiastowej pomocy natomiast w innych przypadkach gdy tego zagrożenia nie ma likwidacją gniazd os i szerszeni zajmują się wyspecjalizowane firmy dezynsekcyjne. Wykaz firm można znaleźć w Internecie lub informacji udzieli  strażak pełniący służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego w Gorlicach. W myśl przepisów prawa zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zabezpieczenie obiektu przed owadami w myśl przepisów należy do właściciela obiektu. Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach w związku z ogromną ilością zgłoszeń mieszkańców powiatu o usunięcie gniazd szerszeni zwraca się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie niezgodnych z prawdą  informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia w sytuacji kiedy, takiego zagrożenia nie ma. Jeżeli wyjazd zastępu będzie nieuzasadniony strażacy zgodnie z wymienioną wyżej procedurą działań zabezpieczą teren, ewakuują osoby z obiektu i nakażą zgodnie z prawem budowlanym zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu właścicielowi lub zarządcy.
Zdarzenia związane z występowaniem szerszeni i os nie są  zdarzeniami nagłymi a odpowiednio prowadzona kontrola obiektu w tym: (strychów, dachów, poddaszy, szop i budynków gospodarczych) uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nich owadów.
Należy również pamiętać, że każdy z nas w tym samym czasie gdy strażacy są zaangażowani w usuwanie gniazd szerszeni może potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków  do usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych, powoduje, że mogą oni nie dotrzeć na czas tam, gdzie są  naprawdę potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących naszej pomocy.

Ilość wyjazdów w poszczególnych latach do usuwania gniazd szerszeni i os

LP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

do 12.08.2015r.

1

32

 

245

272

200

222

313

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.06.2019

Pożary            
266
Miejscowe zagrożenia   688
Alarmy fałszywe   26
OGÓŁEM   980

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio