9 czerwca 2019 roku w Binarowej miała miejsce uroczystość związana z obchodami Gminnego Dnia Strażaka, połączona z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Binarowej, zakupionego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, z dofinansowaniem z NFOŚIGW oraz WFOŚIGW w Krakowie, przy współfinansowaniu środkami Komendanta Głównego PSP i Gminy Biecz.

Strażackie uroczystości rozpoczęły się  o godzinie 12.00 Mszą Świętą polową w intencji strażaków i ich rodzin na placu kościelnym przy  kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej.  Msza  była koncelebrowana przez strażackich kapelanów a przewodniczył jej i homilię wygłosił Powiatowym Kapelanem Strażaków ks. Stanisławem Porębskim.

Po mszy zebrani udali się na Plac przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Binarowej. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pododdziałów przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Konrada Łukaszyka oraz złożenia meldunku gotowości pododdziałów, który odebrał starszy brygadier Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Następnie podniesiona została  flaga Państwowa i  odtworzono  Hymn Polski.

Uroczystego powitania gości dokonał Druh Andrzej Wędrychowicz, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bieczu, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. W następnej kolejność brygadier Krzysztof Gładysz odczytał list Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  na okoliczność Święta Strażaków.

Uroczystość stała się także okazją do uhonorowania druhów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem dali przykład wzorowej pracy społecznej, pomocy bliźnim i bezinteresownego oddania siebie drugiemu człowiekowi.

Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym medalem:

- dh Piotr Trybus
- dh Robert Trybus
- dh Tadeusz Lenard

Srebrnym medalem:

- dh Paweł Trybus
- dh Konrad Kosiński
- dh MieczysławaKamiński

Brązowym medalem:

- dh Rafał Wędrychowicz

W podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz za szczególne zasługi, Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie wyróżniła: Złotym Krzyżem Zasługi Orderu św. Floriana druha Leszka Stanulę.

Odznakami Wzorowego Strażaka wyróżnienie zostali:

- dh Marek  Marszałek
- dh Wiktor Podobiński
- dh Andrzej Michalik
- dh Krzysztof Dutka
- dh Adam Rogoziński
- dh Wojciech Sokołowski

Po uhonorowaniu druhów odznaczeniami nastąpiło poświęcenie średniego samochodu pożarniczego marki KAMAZ. Formalnego przekazania samochodu dokonali: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Marek Bębenek, Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Piotr Skrzyniarz, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, brygadier Krzysztof Gładysz oraz Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Binarowej samochód odebrali dh Mariusz Lenard oraz druh Damian Rzońca, którzy jednocześnie dokonali prezentacji samochodu pożarniczego. 

Kolejnym punktem uroczystości związanej z poświęceniem i przekazaniem samochodu pożarniczego były wystąpienia zaproszonych gości, głos zabrali: st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w imieniu Pani Poseł Barbary Bartuś list odczytał Pan Janusz Augustowski radny powiatu Gorlickiego, Pan Piotr Skrzyniarz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, list w imieniu Pani Jadwigi Wójtowicz Radnej Województwa Małopolskiego odczytał Pan Władysław Bajorek radny Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Stanisław Kaszyk wicestarosta Powiatu Gorlickiego, dh Krzysztof Kosiba Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, Pan Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, druh Tadeusz Lenard Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Binarowej. Podsumowujący głos należał do Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Grzegorzem Nosalem oraz Prezesem OSP Binarowa, Tadeuszem Lenardem przekazali na ręce osób szczególnie zaangażowanych  okolicznościowe upominki.

Ponadto Burmistrz Biecza, Mirosław Wędrychowicz, dziękując strażakom z gminnych jednostek za całoroczne zaangażowanie, nieustanną gotowość do społecznej pomocy bliźniemu oraz wysiłek i trud wkładany w codzienne zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, przekazał na ręce Prezesów OSP z Gminy Biecz okolicznościowe adresy.

 

Zdjęcia: biecz.pl

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio