30 maja 2019 roku na terenie Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „Szymbark 2019”

z udziałem  sił i środków z terenu powiatu gorlickiego oraz Kompanii Gaśniczej „Tymbark” – Pluton 2, Kompanii Specjalnej-Pompowej „Krak” – sekcja D. O godzinie 10.00 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach otrzymał informację o pożarze
w miejscowości Szymbark. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że pożar wybuchł w drewnianym budynku administracyjno-biurowym z użytkowym poddaszem w Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku, zagrożone są dwa budynki znajdujące się w sąsiedztwie płonącego obiektu. W czasie dojazdu pierwszych zastępów, KDR informuje o pożarze budynku o konstrukcji drewnianej. W pierwszej fazie działania straży polegają na obronie budynków (pawilon i oficyna) sąsiadujących z płonącym budynkiem administracyjno-biurowym (dworkiem), przeprowadzeniu ewakuacji osób znajdujących się w budynku, przeprowadzeniu natarcia na palący się budynek oraz rozwinięciu linii zasilających z potoku Bystrzanka oddalonego o około 300 metrów od miejsca pożaru, dostarczając wodę przez system przetłaczania. Z rozpoznania KDR-a wynikało, że w objętym pożarem budynku znajdowały się 4 osoby, 3 z nich ewakuowało się przed przybyciem JOP, a jedna pozostaje w budynku. Prowadzone są działania ratowniczo - gaśnicze. Na miejsce pożaru docierają kolejne zadysponowane przez KDR  zastępy w tym grupa operacyjna z KP PSP w Gorlicach. Teren pożaru zostaje podzielony na dwa odcinki bojowe. W trakcie działań gaśniczych doszło do zawalenia klatki schodowej, żaden ze strażaków nie doznał obrażeń ciała. Strażacy podczas działań gaśniczych i poszukiwawczych natrafiają na poszkodowaną osobę i na noszach przy pomocy drabiny przenośnej z wykorzystaniem technik wysokościowych ewakuują i udzielają  jej kwalifikowanej pierwszej pomocy w bezpiecznym miejscu. Osoba postronna informuje KDR-a, że pożar powstał na skutek celowego działania osoby będącej prawdopodobnie pod wpływem środków psychoaktywnych. Z relacji świadka wynikało, że podpalacz zbiegł z miejsca zdarzenia i uciekł w kierunku lasu grożąc, że popełni samobójstwo. Dlatego część sił i środków będących na miejscu zdarzenia KDR przegrupowuje do poszukiwania podpalacza tworząc trzeci odcinek bojowy. Do pomocy w poszukiwaniach zadysponowana zostaje Policja. Około godziny 11:10 ratownicy prowadzący poszukiwania zgłaszają KDR odnalezienie podpalacza i przekazują informację, że osoba jest ranna wskutek przewrócenia się suchego drzewa, ma uraz miednicy i potrzebuje transportu do przeprowadzenia ewakuacji. Na miejsce zostaje zadysponowany quad z ratownikami w celu przetransportowania osoby poszkodowanej z trudno dostępnego ternu do karetki. Na szczęście nie były to realne zdarzenia, ale scenariusz ćwiczeń powiatowych pk. „Szymbark 2019”.

Głównym celem ćwiczeń było ugaszenie pożaru, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, zapewnienie ciągłości podawania wody do celów gaśniczych. Jak również wypracowanie możliwości rozwinięć taktycznych, doskonalenie współdziałania ratowników podczas dostarczania dużej ilości środka gaśniczego, organizacja systemu łączności podczas akcji prowadzonych z wykorzystaniem dużej ilości sił i środków, doskonalenie współdziałania podmiotów KSRG oraz podmiotów wspomagających KSRG na szczeblu powiatu, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym. oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji podczas wystąpienia w małych odstępach czasowych zdarzeń o różnorodnej specyfice.


W manewrach wzięło udział 89 strażaków w tym: 4 zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach  3 zastępy z KP PSP w Gorlicach, 14 zastępów z Ochotniczej Straży Pożarnej (Bystra, Gładyszów, Biecz, Łużna, Dominikowice, Kobylanka, Szymbark) oraz jeden radiowóz policyjny z dwoma funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Zabezpieczenie operacyjne rejonu na czas ćwiczeń realizowane było przez zastęp OSP Moszczenica.

 

Zdjęcia: halogorlice.info

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio