23 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach.

Następnym punktem Dnia Strażaka był uroczysty apel, który ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbył się w auli  Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach. Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia meldunku i przeglądu pododdziałów przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza, po czym nastąpiło odegranie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej przez Orkiestrę Dętą OSP Dominikowice. Następnie bryg. Krzysztof Gładysz przywitał zaproszone osoby i podsumowała działalność Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dziękując za profesjonalizm i gotowość. Słowa podziękowania skierował także do parlamentarzystów, samorządowców przedstawicieli instytucji i osób wspierających naszą formację ratowniczą. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Panie Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Radna Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu gorlickiego oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu gorlickiego, kapelani: wojewódzki, powiatowy i gminni, przedstawiciele służb i instytucji szczebla powiatowego współpracujących z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach a także przedstawiciele ZOP ZOSP RP w Gorlicach, emeryci i renciści pożarnictwa. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej reprezentował bryg. Władysław Kulig Kapelan Małopolskich Strażaków. W czasie okolicznościowej akademii wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia resortowe oraz awanse zawodowe na wyższe stopnie. W trakcie uroczystości został odczytany list od Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszała Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Od zaproszonych gości w trakcie przemówień padło wiele ciepłych słów i życzeń w podziękowaniu za służbę i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Głos zabrali w imieniu parlamentarzystów Pani Barbara Bartuś, samorządowców Pani Maria Gubała Starosta gorlicki, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, w imieniu małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Władysław Kulig i dh Krzysztof Kosiba Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie.

Odznaczeni i wyróżnieni zostali:

SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

- mł. bryg. Dariusz Surmacz

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

- st. kpt. Marcin Barczyk
- st. kpt. Paweł Gryboś
- asp. Jerzy Padoł
- st. ogn. Piotr Ryba

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:

- bryg. Krzysztof Gładysz
- asp. sztab. Tomasz Podgórski 
- asp. sztab. Ireneusz Janusz

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:

- asp. Jerzy Padoł     

BRĄZOWYM  MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:

- st. sekc. Dominik Lenard
- st. sekc Michał Sarkowicz
- mł. ogn. Sylwester Skrobot
- dh Alfred Niemiec
- dh Adam Włudyka
- Pan Teofil Załęski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORDERU ŚWIĘTEGO FLORIANA:

- mł. bryg. Dariusz Surmacz

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORDERU ŚWIĘTEGO FLORIANA:

- bryg. Krzystof Gładysz

- dh Stanisław Pyzik

MEDALEM ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI GORLICKIEJ:

- dh Roman Brach

- dh Józef Bogusz

SREBRNĄ WOJSKOWĄ ODZNAKĄ GÓRSKĄ 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH  II STOPNIA:

- st. asp. Sławomir Stec

- sekc. Rafał Ginalski

DYPLOMEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

-st kpt. Piotr Ostrowski

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:

Brygadiera

- mł. kpt. Andrzej Czeluśniak

Młodszego kapitana:

- mł. asp.  Konrad Łukaszyk

Aspiranta sztabowego:

- st. asp. Paweł Szura

Starszego ogniomistrza:

- ogn. Dariusz Przybyło

Ogniomistrza:

- mł. ogn. Ryszard Jasiński

- mł. ogn. Bogusław Łukaszyk

Starszego sekcyjnego:

- sekc. Mateusz Czekański
- sekc. Jacek Dyląg
- sekc. Marcin Filus
- sekc. Rafał Ginalski
- sekc. Wojciech Klewaniec
- sekc. Dominik Lenard
- sekc. Szczepan Piecuch
- sekc. Michał Sarkowicz
- sekc. Artur Stafiej
- sekc. Marcin Urbanek
- sekc. Kamil Zemankiewicz

 

Zdjęcia: Mateusz Czekański

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio