Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w ramach XIV edycji

ogólnopolskiego programu strażacy w honorowym krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” organizuje zbiórkę krwi na potrzeby osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg.
Zbiórka krew odbędzie się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. 11 Listopada 84 w dniu 25 maja 2019 roku od godziny 9.00 do 13.00. Podczas akcji oraz po jej zakończeniu do godziny 16.00 będzie możliwość zwiedzania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach, jak również zapoznania się ze sprzętem pożarniczym, samochodami i ich wyposażeniem, wysłuchania pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego. Dla wszystkich, którzy w tym dniu oddadzą krew, przewidziane są unikatowe gadżety oraz posiłek regeneracyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących wesprzeć tę szczytną akcję.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio