4 kwietnia  2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom”.

To już dwudzieste organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach eliminacje powiatowe. W eliminacjach powiatowych XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 27 uczestników, podzielonych na trzy grupy wiekowe.

Otwarcia turnieju dokonał Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba. Wszystkich uczestników oraz przybyłych gości przywitał prowadzący dh Przemysław Wszołek. Wśród osób, które zaszczyciły turniej swoją obecnością znaleźli się m.in. Wiceprezes ZOW ZOSP RP Kraków dh Krzysztof Kosiba, Członek KR OW ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusz Stukus, Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz wraz z zastępcą st. kpt. Waldemarem Krokiem, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla a także Dyrektor CKPIU Adam Tarsa.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury pod przewodnictwem dh Przemysława Wszołka w składzie: mł. bryg. Dariusz Surmacz, dh Eugeniusz Stukus, dh Tomasz Tarasek oraz dh Sylwia Mucha. Sekretariat turnieju stanowiły Wioletta Sarnecka z KP PSP Gorlice i Anna Lesiak ze starostwa powiatowego w Gorlicach.

Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań z różnych dziedzin pożarnictwa m.in. przepisów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową, wyposażenia straży pożarnej, taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa chemiczno – ekologicznego, medycznego oraz historii straży pożarnej. Do finału ustnego zakwalifikowanych zostało 3-4 uczestników z najwyższą liczbą punktów. Finalista sam czytał pytanie po czym na nie odpowiadał przed 5 osobową komisją przy obecności wszystkich pozostałych uczestników niezakwalifikowanych do finału oraz opiekunów i gości.

W wyniku przeprowadzenia dwuetapowych eliminacji, na podstawie oceny jury, dokonano wyboru laureatów:
grupa I (uczniowie klas I – VI szkół podstawowych)
I miejsce - Tomasz Cygnarowicz (gm. Bobowa)
II miejsce - Wojciech Przybyłowicz (gm. Gorlice)
III miejsce - Maciej Augustyn (gm. Biecz)

grupa II - uczniowie (klas VII - VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum) 
I miejsce - Konrad Kruczek (gm. Uście Gorlickie)
II miejsce - Damian Rafa (gm. Łużna)
III miejsce - Marcin Skrobot (gm. Moszczenica)

grupa III - uczniowie szkół średnich
I miejsce - Wojciech Mazur (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej)
II miejsce - Mateusz Firszt (gm. Gorlice)
III miejsce - Bartłomiej Augustyn (Liceum Ogólnokształcące w Bieczu).

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody oraz dyplomy, które uroczyście wręczali: Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok, Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach Krzysztof Kosiba. Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju ufundowali: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miasta Gorlice, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach.

Podczas zmagań szczebla wojewódzkiego, które przeprowadzone zostaną w dniu 27 kwietnia br. w Wieliczce powiat gorlicki reprezentować będą w grupie I - Tomasz Cygnarowicz i Wojciech Przybyłowicz, w grupie II - Konrad Kruczek i Damian Rafa, w grupie III - Wojciech Mazur i Mateusz Firszt.

Organizatorem zmagań był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach, Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Miasta Gorlice.

Zdjęcia: Jacek Kieroński gorlice112.pl, Yveta Walecka Starostwa Powiatowe Gorlice

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio