18,19 i 20 marca 2019 roku zostały organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach ćwiczenia na terenie stacji narciarskiej Ski Park Magura w Małastowie.

Ćwiczenia poprzedziły zajęcia teoretyczne podczas, których zostały omawiane zagadnienia związane procedurą dysponowania i współdziałania w sytuacji unieruchomienia kolei linowej oraz działań ratowniczych związanych ewakuacją ludzi z wyciągu krzesełkowego z użyciem technik alpinistycznych oraz przy użyciu drabin, D-10 W i D-14W a także poruszano zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas tego typu akcji ratowniczych. 
Założenie praktyczne zrealizowano na wyciągu Ski Park Magura w Małastowie. Strażacy z JRG w Gorlicach, którzy w październiku ukończyli szkolenie dla strażaków instruktorów z zakresu ewakuacji z kolei linowych podczas trzydniowych ćwiczeń dzielili się swoja wiedzą ze strażakami z JRG w Gorlicach, którzy nie uczestniczyli w.w szkoleniu z technik alpinistycznych tj.: wpinania przyrządów do opuszczania, autoasekuracji podczas poruszania się po podporach, zjazdu z podpory, ewakuacji ludzi z krzesła kolei linowej za pomocą technik alpinistycznych. W dniu 20 marca 2019 roku w godzinach popołudniowych strażacy z JRG w Gorlicach szkolili druhów z OSP z zakresu ewakuacji osób uwięzionych na krzesełkach napowietrznej kolei jednolinowej przy użyciu drabiny D-14W. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG w Gorlicach, KP PSP w Gorlicach i OSP z Dominikowic, Kobylanki, Klęczan, Krygu, Sękowej.

Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Surmacz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio