13 marca 2019 roku w siedziba GOPR Grupa Krynicka w Krynicy-Zdroju odbyło się szkolenie którego tematem było funkcjonowanie systemu alarmowania, sposobu dysponowania sił i środków oraz dostępnego sprzętu. W szkoleniu uczestniczyli strażacy KP PSP Gorlice z  pionu operacyjnego, dyżurni  stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Gorlicach, dowódca JRG oraz ze strony GOPR Grupy Krynickiej naczelnik oraz szef szkolenia. Podczas spotkania funkcjonariusze KP PSP w Gorlicach zapoznali się z dokumentacją GOPR Grupy Krynickiej w tym  strukturą organizacyjną, systemem alarmowania, dokumentacją operacyjną, rozmieszczeniem baz sił i środków, potencjałem sił i środków, sposobem rekrutacji ratowników do GOPR oraz terenem działania grupy. Szkolenie było też okazją do przeanalizowania zapisów porozumienia w sprawie zasad współdziałania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach z Grupą Regionalną GOPR - Grupa Krynicka na terenie powiatu gorlickiego oraz zasadami współpracy podczas awaryjnego zatrzymania kolei krzesełkowej w stacji narciarskiej „SkiPark Magura” położonej w powiecie gorlickim. Omówiono także założenia planowanych na 2 kwartał 2019r. ćwiczeń powiatowych organizowanych przez KP PSP Gorlice.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio