Silny wiatr wiejący od godzin porannych w niedzielę 10 marca  2019 r. do poniedziałku do godziny porannych  11 marca  2019 roku  w powiecie gorlickim spowodował straty w mieniu

tj: uszkodzenia  dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych  oraz w drzewostanie. Najważniejsze, że podczas prowadzonych działań nie odnotowano wypadku z udziałem osób i strażaków realizujących działania ratownicze.  Strażacy z powiatu gorlickiego do zdarzeń wywołanych porywistym wiatrem  od niedzieli do poniedziałku do godziny 11.00 wyjeżdżali 90 razy. Najwięcej interwencji było związanych z usuwaniem powalonych drzew bo aż 47. Strażacy zabezpieczali również uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych 23 razy i na budynkach gospodarczych 19 razy.  Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Biecz, mieście Gorlice, gminach: Łużna, Ropa i Gorlice. We wszystkich działaniach związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru brało udział 116 samochodów pożarniczych w tym 598 strażaków.

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.06.2019

Pożary            
266
Miejscowe zagrożenia   688
Alarmy fałszywe   26
OGÓŁEM   980

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio