1 marca  2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za 2018 rok.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście między innymi: Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Pani Maria Gubała Starosta Gorlicki, mł. bryg. Jarosław Pozierak przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Burmistrzowie i Wójtowie  z powiatu gorlickiego. Jak również przedstawiciele służb mundurowych insp. Krzysztof Tybor Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach oraz chor. Przemysław Sikora Kierownik Grupy Zamiejscowej PSG Tarnów z siedzibą w Gorlicach. Ponadto w naradzie udział wzięli dh Krzysztof Kosiba Prezes Powiatowy ZOSP RP oraz prezesi i komendanci gminni z jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który przywitał zaproszonych gości  a następnie przedstawił charakterystykę  powiatu gorlickiego oraz informację o działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za rok 2018 w tym działalność organizacyjno-kadrową i finansową. Podczas podsumowania Komendant Powiatowy omówił występujące zagrożenia na terenie powiatu gorlickiego. Kolejnym prelegentem był Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok, który przedstawił działania komendy w zakresie operacyjno-szkoleniowym, kontrolno-rozpoznawczym, kwatermistrzowsko-technicznym i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Zaprezentował również statystyki zdarzeń wraz  z przykładami specyficznych akcji ratowniczo-gaśniczych w 2018 roku. Ponadto została przekazana  informacja dotyczącą przekazanych dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Tematykę z zakresu prewencji społecznej przedstawił Z-ca D-cy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz. Podsumowując naradę  Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Gładysz  przedstawił cele i kierunki działania na 2019 rok. Podsumowanie roku przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach było okazją do podziękowań dla wszystkich osób za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz poprawy organizacji i stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu gorlickiego.

 Zdjęcia: halogorlice.pl, L. Klimek - gazeta gorlicka i J.Kieroński - bobowa24.pl

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio