Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach w dniach 11,12 i 13 lutego 2019 roku uczestniczyli w ćwiczeniach na skutym lodem akwenie wodnym.

Podczas trzydniowego szkolenia na Łowisku Specjalnym PZW - Stawy Rybne w Kobylance strażacy doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa lodowego. Ćwiczenia praktyczne zostały wcześniej poprzedzone warsztatami teoretycznymi w siedzibie komendy gdzie poruszono zagadnienia:

-bezpieczeństwo w obrębie pokrytych lodem akwenów wodnych - techniki poruszania się po lodzie,

-hipotermia – zagrożenie dla osób topiących się i ratowników,

-właściwe zabezpieczenie ratowników i sprzętu,

-działania ratownicze na lodzie: właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podejmowanie osób z wody z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG.

Celem głównym ćwiczeń było odpowiednie przygotowanie strażaków do udziału w akcjach  ratowniczych polegających na dotarciu i wydobyciu poszkodowanych, pod którymi załamał się lód oraz udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy podczas szkolenia trenowali różne elementy ratownictwa lodowego wykorzystując specjalistyczny sprzęt sanie lodowe, drabiny nasadkowe i  deskę ortopedyczną, koło ratunkowe. Ćwiczenia w dużym stopniu przyczyniły się do podwyższenia wiedzy i sprawności działań ratowniczych dzięki temu nasza pomoc będzie niesiona w sposób jeszcze bardziej profesjonalny.

 

Zdjęcia: mł.bryg. Dariusz Surmacz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio