W 2018 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gorlicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego interweniowały na terenie powiatu gorlickiego 1328 razy (wzrost ilości interwencji  porównując z rokiem poprzednim o 4, procentowo o 0,3%).

W ubiegłym roku na terenie powiatu gorlickiego doszło do 334 pożarów (spadek o 61 interwencji, procentowo o 15,4%).  Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duży pożar w dniu 12 maja 2018 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi „Empol” w Gorlicach. W 2018 roku odnotowano 48 pożarów nagromadzonej sadzy w kominach budynków mieszkalnych. Na terenie powiatu gorlickiego doszło do 937 miejscowych zagrożeń (wypadków drogowych, silnego wiatru, opadów deszczu, chemiczne, ekologiczne). W 2018 roku odnotowano 29 zdarzeń w trakcie, których urządzenia detekcyjne PSP lub czujki zainstalowane w pomieszczeniach mieszkalnych wykryły tlenek węgla. W wyniku tych zdarzeń zostało poszkodowanych 18 osób. Ilość miejscowych zagrożeń  wzrosła w porównaniu z rokiem 2017 o 63 interwencje, czyli o około 7,25%. W roku 2018 strażacy wyjeżdżali 57 razy do alarmów fałszywych, ilość tych wyjazdów wzrosła w porównaniu z rokiem 2017 o 3,6%.  Ogółem w działaniach w 2018 roku uczestniczyło 2418 samochodów pożarniczych PSP i OSP (wzrost o 120 zastępów w porównaniu z rokiem ubiegłym,  procentowo 5,2 %). Łącznie we wszystkich akcjach  ratowniczo-gaśniczych wzięło udział 10844 strażaków (wzrost o 556 strażaków procentowo 9,5%).

W wyniku pożarów nikt nie zginął, 10 osób zostało rannych. W wyniku miejscowych zagrożeń 4 osoby poniosło śmierć, a 175 osób zostało rannych. Szacunkowa wartość strat w wyniku pożarów to około 3 657 200 zł w wyniku miejscowych zagrożeń to około 2 309 600 zł., łącznie 5 966 800 zł.  Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na około 20 106 000 zł a w miejscowych zagrożeniach na około 1 005 000 zł., łącznie 21 111 000 zł.

Popularyzacja  wśród społeczeństwa Państwowej Straży Pożarnej  i dokonań strażaków z KP PSP w Gorlicach poprzez informowanie społeczeństwa powiatu o prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz akcjach mających na celu popularyzację bezpieczeństwa i Państwowej Straży Pożarnej

W 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach prowadziła kampanie i akcje mające za zadanie popularyzację bezpieczeństwa między innymi: „Czad i ogień obudź czujność”, „Stop pożarom traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w miesiącu maju w czasie wakacji zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży z powiatu gorlickiego.  Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji i poza nimi  25 zorganizowanych grup tj. łącznie 673 osoby.

Wykaz przedszkoli i szkół, które zwiedzały JRG w Gorlicach w 2018 roku:

- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Bieczu – (26 dzieci),

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego TPD w Gorlicach(13 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Racławcach – (23 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Stróżówce – ( dwie grupy 13 dzieci i 21 dzieci),

- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Gorlicach – (11 dzieci),

- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek  w Gorlicach – (53 dzieci),

- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Felicjanek w Gorlicach – (65 dzieci),

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przedszkole Specjalne i Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Gorlicach (23 osoby),

- Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach – (40 dzieci),

- Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ropicy Górnej  – (24 dzieci),

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwiatonowicach  - (35 dzieci),

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bobowej  - (21 dzieci),

- Miejskie Przedszkole Nr 8 w Gorlicach – (trzy grupy 25 dzieci, 23 dzieci i 21 dzieci),

- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gorlicach – (dwie grupy 21 dzieci i 23 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Siedliskach – (19 dzieci),

- Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach – (32 dzieci),

- Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach  (półkolonia) – (dwie grupy 46 dzieci i 29 dzieci),

- Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach  (półkolonia) – (11 dzieci i 1 opiekun)

- Samorządowe Przedszkole  w Staszkówce – (21 dzieci)

- Samorządowe Przedszkole  w Staszkówce – (30 dzieci i 3 opiekunów)

Strażacy z JRG w Gorlicach wzięli udział w dziewięciu imprezach plenerowych   organizowanych przez inne instytucje tj.:

- Piknik integracyjno- edukacyjny  z Okazji Dnia Dziecka w Gorlicach organizowany przez Zarząd Osiedla nr 9  ul. Wyszyńskiego w Gorlicach.

- Piknik Integracyjny  w ramach obchodów IX Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

- XX Festyn Parafialny  w Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach

- Piknik integracyjno- edukacyjny  z Okazji Dnia Dziecka w Gorlicach organizowany przez Zarząd Osiedla nr 10  ul. Azaliowa w Gorlicach.

- Piknik integracyjno- edukacyjny  z Okazji Dnia Dziecka w Gorlicach organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Małopolska w Gorlicach.

- Piknik integracyjno- edukacyjny  w Gorlicach organizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach.

- Piknik Rodzinny na Korczaku organizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 6 w Gorlicach.

- Dwa Pikniki na zakończenie wakacji  w Gorlicach organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Małopolska w Gorlicach i Kluby Osiedlowe „Halerówka” i „Jubilat”.

- Mini Bieg Naftowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Maraton Gorlice  na stadionie OSiR  w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze.

W  akcjach plenerowych wzięło udział około 3780 osób.

Prowadzone były również pogadanki i prelekcje  upowszechniające ochronę przeciwpożarową, zasady bezpieczeństwa oraz naukę pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych instytucji w szkołach i przedszkolach tj:

- Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach (48 osób),

- Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach (49 osób),

- Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Felicjanek w Gorlicach – (56 dzieci),

- Miejski Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach (22 osoby),

- Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach (37 policjantów),

- Zespole Szkół w Kobylance   (170 uczniów),

- Szkole Podstawowej w Ropie (8 uczniów),

- Niepublicznych Przedszkolach Elfie w Gorlicach (dwie grupy 72 osoby),

- Szkole Podstawowej w Dominikowicach (cztery grupy w sumie 184 osoby),

- Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Korczynie  (10 nauczycieli),

- Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Gorlicach (14 osób),

- Obozie Harcerskim Okręgu Mazowieckiego ZHR Warszawa  w Krzywej (65 osób).

- Zespół Szkół w Staszkówce (półkolonia) (30 dzieci i 3 opiekunów)

- Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin obóz sportowy w Ośrodku Wczasowo-Leczniczym w Wapiennym (50 dzieci i 4 opiekunów)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie (15 dzieci i 8 osób dorosłych)

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach (87 dzieci i 4 opiekunów)

- Żłobek w Miejskim Przedszkolu Nr 1  w Gorlicach (20 dzieci i 8 opiekunów)

- Miejski Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach (dwie grupy 22 uczniów i 19 uczniów)

- Zespół Szkól w Uściu Gorlickim (26 dzieci i 3 opiekunów)

- Stowarzyszenia „Wspólnie Razem” w Szalowej  (11 osób)

- Samorządowe Przedszkole w Łużnej  (57 dzieci i 3 opiekunów)

- Liceum Ogólnokształcącego  w Bieczu (125 osób)

- Zespół Szkolono-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej  (49 dzieci i 4 opiekunów)

Łącznie w prelekcjach uczestniczyło 1283 osoby.

Strażacy w 2018 roku uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy w szkołach, przedszkolach, żłobkach, urzędach, domach opieki społecznej w 44 ewakuacjach w których uczestniczyło łącznie 8140 osób. 

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach od 26 listopada 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku odwiedzili 65 placówek oświatowych. Spotkania w szkołach były okazją do przekazania kalendarzy PSP na 2019 rok  oraz przeprowadzenia prelekcji  dla uczniów i nauczycieli na temat ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, telefonów alarmowych i prawidłowego alarmowania służb ratowniczych, bezpiecznego dogrzewania w tym zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Podczas odwiedzin w szkołach strażacy przekazywali również informacje na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Łącznie w spotkaniach ze strażakami uczestniczyło 6018 uczniów oraz 458 nauczycielami.

 W ramach akcji, kampanii, prelekcji, próbnych ewakuacjach w 2018 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach zrealizowali aż 162 spotkania z uczniami, nauczycielami, władzami powiatu, gmin, mieszkańcami powiatu. Uczestniczyło w nich 20352 osoby.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach  w 2018 roku uczestniczyli w organizacji  turniejów i konkursów między innymi:

- Konkursu Kalendarzowego PSP 2018,

- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,

- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej,

- Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

- Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,

- XXIX Spartakiady Honorowych Dawców Krwi PCK,

- Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

 W ramach XIII edycji programu pn. "Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik - gorąca krew" Klub HDK przy Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach  podczas  dwóch zorganizowanych akcji w maju i listopadzie pozyskał dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach  blisko 111 litrów krwi.

Szkolenia dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych  w 2018 r.:

- 2 szkolenia podstawowe jednoetapowe po 2015 r. ( 1 i 2st. razem, ratownictwo techniczne i ratownictwo wodne), przeszkolono 75,

- 1 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, przeszkolono 13,

- 1 szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach, przeszkolono 24,

- 1 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, przeszkolono 27,

- 2 szkolenia dowódców OSP, przeszkolono 33,

- 2 szkolenia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, część teoretyczna, przeszkolono 61,

- 1 szkolenie naczelników OSP, przeszkolono 18,

- 1 szkolenie KPP organizowane przez WOSz (współorganizowane przez naszą komendę – instruktorzy ratownicy medyczni z JRG Gorlice), przeszkolono 13 strażaków z OSP spoza ksrg (11 szkolenie pełne, 2 recertfikacja).

 Łącznie przeszkolono 251 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

-1328 interwencji - średnio zdarzenie co około 6,6 h,
-937 miejscowych zagrożeń - miejscowe zagrożenie co około 9,3 h,
-334 pożarów - pożar co około 26,2 h,
-57 alarmy fałszywe -  alarm fałszywy co około 6,4 dnia.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio