18 grudnia 2018 roku na sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach  odbyło się spotkanie opłatkowe. W uroczystości udział wzięli pracownicy cywilni i funkcjonariusze Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz zaproszeni goście: Maria Gubała Starosta Powiatu gorlickiego, insp. Krzysztof Tybor Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, chor. Przemysław Sikora Kierownika Grupy Zamiejscowej PSG Tarnów z siedzibą w Gorlicach, dh. Krzysztof Kosiba Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, Józef Legutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice wraz z Mirosławem Sternik Inżynierem Nadzoru Nadleśnictwa Gorlice, Mieczysław Kamiński Król Kurkowy Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Gorlicach wraz z Ryszardem Rozwadowskim i Jerzym Wojnarski Marszałkami Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Gorlicach. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz przywitał wszystkich zebranych i złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym, a także przybyłym przedstawicielom poszczególnych służb i instytucji. Głos zabrali również zaproszeni goście podczas swoich przemówień składając życzenia świąteczne i noworoczne, podziękowali strażakom za ich trud, zaangażowanie i wzorową współpracę. Zaraz po życzeniach uczestnicy spotkania  przełamali się opłatkiem i przy świątecznej choince i kolędach zasiedli do wspólnego wigilijnego  posiłku.

 

 

Zdjęcia: mł.bryg. Dariusz Surmacz

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio