18 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji złożenia ślubowania przez dwóch strażaków rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

„Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia-Wykonując powierzone mi zadania-Przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych”. - to tylko część roty strażackiego ślubowania, które złożyli strażacy str. Mateusz Kłapacz i str. Tomasz Krupa przyjęci w grudniu do służby przygotowawczej w KP PSP w Gorlicach. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz. A świadkami tego uroczystego wydarzenia w życiu nowo przyjętych strażaków byli funkcjonariusze systemu codziennego i zmianowego. Strażacy Mateusz Kłapacz i Tomasz Krupa rozpoczynają w ten sposób służbę przygotowawczą, która trwać będzie 3 lata. W tym czasie będą musieć udowodnić, swoją przydatność do służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

Zdjęcia: mł.bryg. Dariusz Surmacz

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio