W poniedziałek 17 grudnia 2018r. 37 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Program zajęć obejmował 130 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 16 listopada do 17 grudnia 2018r. Komisję egzaminacyjną powołał Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Bębenek. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był: mł. bryg. Grzegorz Cegła a członkami komisji: mł. bryg. Andrzej Czeluśniak i st. kpt. Mariusz Piwowar. Egzamin składał się z części teoretycznej tj. testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy oraz części praktycznej na, którą składały się: obsługa aparatu powietrznego, znajomość sprzętu pożarniczego, użycie rzutki ratowniczej, wydobywanie osoby poszkodowanej z samochodu osobowego oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu taktyki działań gaśniczych z użyciem drabiny D-10W. Wszyscy druhowie pozytywnie zaliczyli obie części egzaminu, co pozwoliło im ukończyć szkolenie i nabyć uprawnienia do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhom OSP gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności ratowniczej.

 

Zdjęcia: mł.bryg. Dariusz Surmacz

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio