23 listopada 2018 r. w Gościńcu Dworskim  w Ropie odbyła się prelekcja o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową dla seniorów w ramach projektu socjalnego

pn. „Wzmocnienie aktywności i samodzielności osób 60+ korzystających z pomocy społecznej w Gminie Ropa”. Zajęcia poprowadził mł. bryg. Dariusz Surmacz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Podczas wykładu poruszone zostały zagadnienia dotyczące bezpiecznego użytkowania mieszkań i domów m.in.: zjawiska pożaru, zagrożeń jakie stwarza pożar, jego rozwój, główne przyczyny pożarów, jak zachować się podczas pożaru, podręczny sprzęt gaśniczy, zasady użycia sprzętu gaśniczego, czym jest tlenek węgla, co jest główną przyczyna zaczadzeń, co zrobić by uniknąć zaczadzenia, skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny, jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla, jak ratować zaczadzonego oraz w jakim celu montuje się czujki CO i dymu, a także dlaczego warto mieć gaśnice do zastosowania domowego.

Wykład miał na celu podniesienie świadomości osób starszych w obliczu zagrożenia jakim jest pożar oraz tlenek węgla. W prelekcji uczestniczyło 16 seniorów. Podczas wykładu wykorzystano prezentację promującą ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio