W niedzielę 18 listopada 2018 roku Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zorganizowały zbiórkę krwi

chcąc uczcić 100-tną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę w pod hasłem "Krew dla Niepodległej". W szczytną ideę niesienia pomocy potrzebującym krwi włączyli krwiodawcy z niemalże wszystkich gorlickich gmin a także z powiatów sądeckiego i tarnowskiego. Zdecydowanie najliczniejszą grupę wśród krwiodawców stanowili druhowie ochotnicy ale nie zabrakło też strażaków zrzeszonych w Klubie HDK przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.  Krew oddało108 osób, co łącznie dało blisko 49 litów krwi bezcennej dla ratowania życia ludzkiego. To już druga w tym roku wspólna akcja zorganizowana przez strażaków z Gorlic i Moszczenicy i była to największa w bieżącym roku wyjazdowa zbiórka krwi jaką przeprowadziła gorlicka ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do gorlickiego szpitala z  tych dwóch akcji krwiodawstwa od strażaków trafiło blisko 67 litrów krwi. Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję członkowie  Klubów HDK przy KP PSP w Gorlicach oraz OSP w Moszczenicy serdecznie dziękują i zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych akcjach planowanych na 2019 rok.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio