Starszy kapitan Marcin Barczyk został oficjalnie mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Uroczysta zbiórka odbyła się 15 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach a uczestniczyli w niej: bryg. Krzysztof Gładysz komendant powiatowy PSP w Gorlicach, st. kpt. Waldemar Krok z-ca komendanta powiatowego PSP w Gorlicach, mł. bryg. Dariusz Surmacz z-ca d-cy JRG w Gorlicach oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Gorlicach. D-ca JRG powołany został na stanowisko przez Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza decyzją  z dnia 31 października 2018r.

Starszy kapitan Marcin Barczyk pełni służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej od 2001 r. Ukończył Szkołę  Aspirantów PSP w Krakowie po ukończeniu której w 2003 roku został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. W czasie pełnienia służby  podnosił swoje kwalifikacje w 2009 r. roku ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio