Od 28 października do 5 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach odbywało się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym członków OSP

druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Program zajęć obejmował 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia ze druhami prowadzili mł. bryg. Andrzej Czeluśniak, mł. bryg. Dariusz Surmacz i mł. bryg. Piotr Migacz. W ostatnim dniu szkolenia odbył się egzamin sprawdzający wiedzę kursantów przed komisją powołaną przez Z-cę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był kpt. Piotr Cepuch  z KW PSP w Krakowie, członkami komisji byli st. kpt Mariusz Piwowar - z KM PSP Nowy Sącz i mł. bryg. Andrzej Czeluśniak z KP PSP Gorlice. W szkoleniu wzięło udział 15 druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Wszyscy uczestnicy szkolenia pozytywnie zdali egzamin i uzyskali uprawnienia do kierowania działaniami ratowniczymi.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio