28 września 2018 roku na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Ropica Polska w powiecie gorlickim zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe pk. „Arka 2018”.

Manewry strażackie były podzielone na dwa etapy i zawierały aspekty z zakresu ratownictwa chemicznego, wysokościowego, wodnego i medycznego. W pierwszym etapie ćwiczeń strażacy mieli za zadanie przeprowadzić działania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie obiektu Zakładu Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej gdzie wskutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika technologicznego z 30% kwasem solnym oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

Kolejnym zadaniem postawionym przed ratownikami w pierwszym etapie ćwiczeń było wychwycenie i zebranie przy pomocy zapory sorpcyjnej i zapory elastycznej substancji ropopochodnej, która zagrażała skażeniem ujęcia brzegowego wody dla miasta Gorlice zlokalizowanego na rzece Ropa, wchodzącego w skład obiektów Zakładu Uzdatniania Wody. Drugi etap ćwiczeń to prowadzenie działań z zakresu ratownictwa wysokościowego na obiekcie technologicznym tzw. odmulnika, gdzie dwóch pracowników wpadło do zbiorników wypełnionych wodą, zadaniem strażaków było wydobycie poszkodowanych i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego i ratownictwa medycznego. Cele szczegółowe ćwiczeń obejmowały: sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia i współdziałania) pomiędzy siłami i środkami uczestniczącymi w ćwiczeniach, doskonalenie prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodnego w zakresie podstawowym w tym ratownictwa medycznego oraz umiejętności współdziałania strażaków JRG i OSP ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Ćwiczenia były też okazją do sprawdzenia systemu łączności podczas akcji prowadzonych z wykorzystaniem dużej ilości sił i środków, doskonalenia współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej ksrg z podmiotami wspomagającymi system podczas działań ratowniczych oraz doskonalenie umiejętności podczas wystąpienia w małych odstępach czasowych kilku zdarzeń o różnorodnej specyfice.

W ćwiczeniach powiatowych pk. „Arka 2018” wzięło udział 69 strażaków  i 16 zastępów w tym: 3 zastępy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Nowy Sącz 1” COO Małopolskiej Brygady Odwodowej, 5 zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach, 8 zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych (Biecz, Bobowa, Kryg, Moszczenica, Ropa, Szalowa, Szymbark, Bielanka, Bystra). Zabezpieczenie operacyjne rejonu na czas ćwiczeń realizowane było przez zastęp JRG w Gorlicach i zastęp OSP Dominikowice.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczeń, w którym uczestniczyli m.in.: Starosta Gorlicki Karol Górski, Prezes Zarządu MPGK w Gorlicach Janusz Ząbek, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Eugeniusz Stukus, koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pani Maria Gubała, rozjemca ze strony Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie st.kpt. Paweł Witkowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz wraz z zastępcą st.kpt. Waldemarem Krokiem.

 Zdjęcia: Dariusz Surmacz, Tomasz Stasiowski - halogorlice.info

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio