W miesiącu maju zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach  akcja „dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice 2018” cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji szesnaście zorganizowanych grup w tym 398 dzieci i 33 osoby dorosłe. Prowadzono również pogadanki i spotkania z mieszkańcami powiatu (dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi) podczas organizowanych i współorganizowanych przez inne organizacje i instytucje samorządowe pikników i imprez plenerowych. W akcjach plenerowych wzięło udział  około 1100 osób.

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio