Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach przedstawia informację  na temat podziału środków pieniężnych w ramach dotacji MSWiA dla jednostek OSP spoza  ksrg w 2018 roku. Tutaj

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.08.2018

Pożary            
244
Miejscowe zagrożenia   617
Alarmy fałszywe   35
OGÓŁEM   896

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio