W dniu 17 maja 2018r. o godzinie 11.00 uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach rozpoczęły się Powiatowe obchody „Dnia Strażaka” połączone z  obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mszy świętej przewodniczył ks. Stanisław Ruszel  wraz z   ks. bryg. Władysławem Kuligiem Małopolskim Kapelanem Strażaków który wygłosił kazanie i księżmi i kapelani strażaków z powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Po zakończonej mszy świętej pododdziały Państwowej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych  oraz uczestnicy uroczystości  przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej z OSP z Dominikowic  przemaszerowali   na gorlicki rynek, gdzie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Hejnał odegrany w samo południe z wieży ratuszowa był sygnałem do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek o gotowości do Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka przyjął i przeglądu pododdziałów przyjął nadbryg. Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który przywitał przybyłych gości, a podczas przemówienia podsumował działalność PSP i OSP oraz podziękował wszystkim strażakom, zawodowym i druhom ochotnikom za ogromny wkład i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych w 2017 roku. Podziękowania skierował także do samorządowców, służb, instytucji, zakładów pracy za bardzo dobrą współpracę, wsparcie i pomoc.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, nadbryg. Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Karol Górski Starosta Gorlicki, dh Krzysztof Kosiba Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, st. bryg. Bogdan Gumulak Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu, bryg. Bogdan Ziemba Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, insp. Krzysztof Tybor Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, nadkom. Dorota Tokarz Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gorlickiego, przedstawiciele ZOP ZOSP RP w Gorlicach, emeryci, renciści, pracownicy cywilni i funkcjonariusze PSP  oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Kolejnym punktem Powiatowego „Dnia Strażaka” było wręczenie zasłużonym strażakom i pracownikom cywilnym, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz osobom wspierającym pożarnictwo na ziemi gorlickiej medali, odznaczeń i wyróżnień. Awanse na wyższe stopnie służbowe z rąk nadbryg. Stanisław Nowak Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i bryg. Krzysztof Gładysz Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach otrzymało piętnastu gorlickich strażaków.

Kolejnym  ważnym punktem uroczystości było przekazanie Panu Ryszardowi Guzikowi - Wójtowi Gminy Gorlice oraz Prezesowi i Naczelnik OSP z Ochotniczej Straży Pożarnej z Szymbarku decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Decyzję o włączeniu jednostki przekazał nadbryg. Stanisław Nowak Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Pani Barbara Bartuś – poseł na Sejm RP w asyście bryg. Krzysztofa Gładysz Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach. Podczas uroczystości Komendant i Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wręczył Pani Barbarze Bartuś Poseł na Sejm RP i  nadbryg. Stanisławowi Nowakowi Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP pamiątkowe statuetki za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz poprawy organizacji i stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu gorlickiego

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP wraz ze swoim asystentem Adamem Piechowiczem oraz delegacje służb mundurowych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej oraz samorządowców, delegacja związków zawodowych i Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą cywilne i wojskowe ofiary bitwy gorlickiej spoczywające w ziemi gorlickiej. Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowych wystąpień. Uroczysta defilada zakończyła obchody Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z  obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odznaczeni i wyróżnieni zostali:

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

- mł. ogn. Dariusz Kieroń

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

- st. asp. Piotr Szczerba

- Ewelina Pancerz-Lisowicz

SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

- kpt. Mirosław Bogusz

- asp. sztab. Krzysztof Bobola

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

- st. kpt. Piotr Ostrowski

- asp. sztab. Janusz Maksym

- asp. Daniel Maciuszek

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

- Wioletta Sarnecka

- Krzysztof Kosiba

- Czesław Mucha

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

- Tadeusz Jurusik

ZŁOTYM   MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:

- dh Tomasz Kupiec

BRĄZOWYM  MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:

- Bogdan Gryzło

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI ORDERU ŚWIĘTEGO FLORIANA:

- dh Przemysław Wszołek

MEDAL ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI GORLICKIEJ:

- dh Tadeusz Górski

BRĄZOWĄ WOJSKOWĄ ODZNAKĘ GÓRSKĄ 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH  III STOPNIA:

- st. asp. Sławomir Stec

- sekc. Rafał Ginalski

 

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:

Młodszego brygadiera:

- st. kpt. Piotr MIGACZ

Młodszego kapitana:

- asp.  Michał PYZIK

Starszego aspiranta:

- asp. Bogdan RĄCZKOWSKI

Aspiranta:

- mł. asp. Piotr ORLOF

- mł. asp. Jerzy PADOŁ

Starszego ogniomistrza:

- ogn. Piotr RYBA

Młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Daniel HALERZ

- st. sekc. Ewa JANEK

- st. sekc. Janusz PYRCIOCH

Starszego sekcyjnego:

- sekc. Konrad BUREKOWSKI

- sekc. Wojciech JANIK

- sekc. Michał KARP

- sekc. Adam KUDŁATY

- sekc. Damian PANCERZ

- sekc. Grzegorz PAWŁOWSKI

- sekc. Damian PRZYBOŚ

- sekc. Tomasz SZCZERBA

Dyplom Komendanta Głównego PSP:

- asp. Bogdan RĄCZKOWSKI

 

Zdjęcia:Mateusz Książkiewicz  gorlice112.pl

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio