Dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach 13 sierpnia 2017 r. o godzinie 1.09 otrzymał, informację od pracownika przemysłowej oczyszczalni ścieków ....

po byłej rafinerii „Glimar” w Gorlicach o znacznym spadku Ph oczyszczanych ścieków. Osoba zgłaszająca poinformowała również, że w związku z tą sytuacją zamknęli wypływ oczyszczonej wody do rzeki Ropy, przekierowując ją do zbiorników retencyjnych znajdujących się na terenie zakładu. Na miejsce zdarzenia w pierwszym rzucie zostały zadysponowane dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach i grupa operacyjna z KP PSP w Gorlicach.

Strażacy podczas rozpoznania ustalili, że przyczyną spadku Ph mogło być rozszczelnienie zbiornika o pojemności 208 m3 przeznaczonego do magazynowania cieczy ropopochodnych, w którym składowana była substancja o charakterystyce kwasu. Wyciek w sposób prowizoryczny był uszczelniony, jednak widoczny był, ciągły wypływ substancji. W związku z tym na miejsce zadysponowana została SGRChem-Eko Tarnów.

Działania straży w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu pomiarów Ph ścieków, monitorowaniu zbiorników retencyjnych, kolektorów wylotowych i kontroli kolektorów oczyszczalni. Po dotarciu na miejsce dwóch zastępów SGRChem-Eko z Tarnowa przeprowadzono pomiar atmosfery w rejonie rozszczelnionego zbiornika, pomiary Ph cieczy, uszczelniono wyciek kwasu przy pomocy korka stożkowego pneumatycznego, podjęto próbę neutralizacji wapnem kwasu znajdującego się w tacy zabezpieczającej zbiorniki i zobojętniono roztwór przy pomocy wapna w pobliskiej studzience burzowej.

Strażacy przy pomocy pneumatycznych korków profilaktycznie uszczelnili i zaczopowali wyloty dwóch kolektorów wylotowych odprowadzających ścieki za zbiornikiem retencyjnym oraz kolektor przy wylocie do rzeki Ropa. Dyżurny SKKP na polecenie KDR zadysponował na miejsce WIOŚ oraz poinformował Burmistrza Gorlic i Gorlickiego Starostę, którzy przybyli na miejsce zdarzania.
Po przybyciu na miejsce akcji pracowników WIOŚ została przeprowadzona ocena awarii powstałej na oczyszczalni, WIOŚ zabezpieczył również próbki zanieczyszczonych kwasem ścieków.
Po wykluczeniu, możliwości przedostania się zanieczyszczonych ścieków o nieprawidłowym odczynie Ph do rzeki, uszczelnieniu wycieku i zneutralizowaniu kwasu teren działań ratowniczy przekazano właścicielowi. Sztab kryzysowy, który został powołany, w związku z niebezpiecznym zdarzeniem nakazał właścicielowi opróżnienie uszkodzonego zbiornika i pobliskich zbiorników w jak najszybszym czasie. W działaniach trwających ponad 16 godzin wzięło udział 33 strażaków i 9 samochodów pożarniczych.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 06.07.2018

Pożary            
232
Miejscowe zagrożenia   290
Alarmy fałszywe   25
OGÓŁEM   547

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio