Protokół Nr 7 z VII etapu naboru do służby w KP PSP w Gorlicach

 

 

W niedzielę 18 listopada 2018 roku Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zorganizowały zbiórkę krwi

Starszy kapitan Marcin Barczyk został oficjalnie mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

W niedzielę 18 listopada 2018 roku z okazji XIII edycji ogólnopolskiego programu strażacy w honorowym krwiodawstwie  „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 14.06.2019

Pożary            
266
Miejscowe zagrożenia   688
Alarmy fałszywe   26
OGÓŁEM   980

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio