Silny wiatr wiejący od godzin porannych w niedzielę 10 marca  2019 r. do poniedziałku do godziny porannych  11 marca  2019 roku  w powiecie gorlickim spowodował straty w mieniu

Rozpoczął się okres w którym corocznie obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw na łąkach, nieużytkach i polach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

List wiceministra Jarosława Zielińskiego

 

 

1 marca  2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za 2018 rok.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach w dniach 11,12 i 13 lutego 2019 roku uczestniczyli w ćwiczeniach na skutym lodem akwenie wodnym.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio