W dniu 18 czerwca 2015 roku na terenie powiatu tatrzańskiego  odbyły się V Mistrzostwa  Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP woj. małopolskiego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie. Główny cel zawodów to podnoszenie umiejętności ratowników  w zakresie taktyki działań ratowniczych, gaśniczych i ratownictwa medycznego.

Wzorem lat ubiegłych, z myślą o dzieciach i młodzieży wypoczywających w sposób zorganizowany jak i spędzających wakacje w domu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach organizuje akcję „Bezpieczne wakacje – otwarte strażnice 2015”. W ramach akcji zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z opieką osób dorosłych po wcześniejszym uzgodnieniu będą mogły przyjść na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Gorlicach. W czasie pobytu w JRG dzieci i młodzież będą mieć możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem jednostki, prowadzoną działalnością ratowniczo-gaśniczą, przebiegiem służby oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na obozie, kolonii, wycieczce czy w domu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zwiedzanie JRG odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Koordynatorami akcji są:
bryg. Zbigniew Szurek D-ca JRG                        – tel. (018)3549320
mł.bryg. Dariusz Surmacz Z-ca D-cy JRG          – tel. (018)3549321
W roku ubiegłym w miesiącach wakacyjnych Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji „Bezpieczne wakacje -  otwarte strażnice” 285 dzieci w 10 zorganizowanych grupach. W akcjach plenerowych które odbywały się w/w okresie wzięło udział 600 osób.


PORADNIK: Vademecum letnie - Bezpieczne Wakacje 2015
www.bezpiecznewakacje.pl/

W dniu 30 maja 2015 r. na płycie gorlickiego rynku zorganizowany został Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji "Strażacy Dzieciom” oraz obchody X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

W miesiącu maju zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach  akcja „dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji czternaście zorganizowanych grup w tym 299 dzieci. Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gorlicach uczestniczyli również   w pogadance i pokazach sprzętu dla 45 przedszkolaków w Przedszkolu Niepublicznym Ochronki SS. Służebniczek NMP NP. pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego.
Strażacy z JRG wzięli udział w czterech imprezach plenerowych organizowanych przez inne organizacje i instytucje samorządowe tj.:
- „Dni Osób Niepełnosprawnych  - Piknik Integracyjny” na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach zorganizowany przez Urząd Miasta w Gorlicach – pokazy ratowniczo – gaśnicze.
- Spotkanie z dziećmi z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Razem” w Gorlicach pod nazwą „Angel for a daj” w Ropicy Polskiej – pokazy ratowniczo – gaśnicze.
- Piknik Rodzinny organizowany przez Samorządowe Przedszkole w Szymbarku – pokazy ratowniczo – gaśnicze.
- Piknik Rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Bystrej – pokazy ratowniczo – gaśnicze.
Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach wraz z Urzędem Miasta w Gorlicach, Radą Rejonową PCK w Gorlicach oraz ZP ZOSP RP w Gorlicach zorganizowała na gorlickim rynku Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji "Strażacy Dzieciom” oraz obchody X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Podczas obchodów zorganizowana została zbiórka krwi na potrzeby pacjentów gorlickiego szpitala w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach. Krew oddało 56 osób dzięki temu udało się pozyskać 25 litrów krwi.
Podczas Happeningu wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego, poetyckiego i wokalnego pt. „Oddaję krew pomagam innym”. Gorlicki rynek wypełniły tłumy dzieci, na które czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów, wśród nich gry i zabawy (miasteczko strażackie, prezentacja samochodów pożarniczych, konkursy z nagrodami, pokazy strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gorlicach, kule wodne, dmuchańce, trampoliny).
 Piknik był też okazją do zapoznania się mieszkańców Gorlic z programem „Zgaś Ryzyko” mającym na celu ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy rozdali ponad 200 „ulotek nie dla czadu” oraz promujących bezpieczeństwo w domach poprzez montaż czujek tlenku węgla, dymu oraz zachęcali do zakupu gaśnic domowych. Podczas organizowanych konkursów o tematyce pożarniczej promującej bezpieczeństwo laureatom wręczono otrzymane od sponsorów gaśnice, czujki dymu oraz odblaski.
W akcjach plenerowych wzięło udział około 2900 osób.
Łącznie w czasie trwania akcji  uczestniczyło w  niej 3199 osób.

     

      

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy z okazji X edycji ogólnopolskiego programu strażacy w honorowym krwiodawstwie  „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” organizuje zbiórkę krwi na potrzeby pacjentów gorlickiego szpitala. Krew będzie można oddać w zorganizowanym punkcie poboru w Domu Polsko – Słowackim na Gorlickim Rynku w dniu 30 maja od godziny 9.00 do 13.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich  chcących wesprzeć tą szczytną akcję.

Od godziny 14.00 na płycie gorlickiego rynku zorganizowany zostanie Piknik z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji „Strażacy Dzieciom”. Dla najmłodszych przygotowane zostały gry, zabawy (miasteczko strażackie, prezentacja samochodów pożarniczych starych i tych najnowszych, konkursy z nagrodami, pokazy strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gorlicach, kule wodne, dmuchańce, trampoliny). Na scenie wystąpią dzieci i młodzież z GCK i MDK, Słowacji, Teatr Amatorski z Szalowej, grupa taneczna Arabesca z Łużnej a także gość specjalny Szymon Werembak w którego wykonaniu usłyszymy największe przeboje Elvisa Presleya.


Więcej szczegółów na plakacie poniżej.


 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio