Co roku na przejazdach drogowo - kolejowych dochodzi do kilkudziesięciu wypadków. Aby uświadomić nie tylko kierowcom ale i społeczeństwu jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach drogowo – kolejowych w dniu 25 sierpnia 2015r.

W  roku bieżącym do dnia 12.08.2015r. strażacy z  Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gorlicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu gorlickiego wyjeżdżali do interwencji związanych z usuwaniem gniazd os i szerszeni już 313 razy.

W miesiącu lipcu gorliccy strażacy interweniowali 185 razy.  Porównując z rokiem ubiegłym w analogicznym okresie czasu zdarzeń tych było 181.

Dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach 6 sierpnia 2015r. o godzinie 23.57 otrzymał informację o pożarze paliwa alternatywnego składowanego na hali w  Zakładzie Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi  „Empol” w Gorlicach.

W Wydziale Informacji i Promocji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 12 maja 2015r. odbyło się, w obecności jury, losowanie kart pocztowych z prawidłowymi odpowiedziami nadesłanymi na konkurs pod hasłem „To warto wiedzieć…” Pytania konkursowe były zamieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej na rok 2015. Spośród wielu nadesłanych kartek pocztowych z poprawnymi odpowiedziami wylosowano 20 laureatów wśród nich znalazł się uczeń IV klasy Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej Aleksander Prokop. Nagroda tablet oraz list gratulacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez mł. bryg. Dariusza Surmacza w dniu 26 czerwca 2015r. Ciekawostką jest fakt że już po raz szósty nagroda rzeczowa za udział w konkursie kalendarzowym organizowanym przez KG PSP trafia do ucznia szkoły podstawowej z powiatu gorlickiego. Cieszy to, że dzieci interesują się tematyką bezpieczeństwa i znają właściwe zachowania w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji. Można się było o tym przekonać podczas przeprowadzonego przez Z-cę D-cy JRG z Gorlic quizu wiedzy z w/w tematyki. Na zadane cztery pytania konkursowe spośród zgłaszających wybrane osoby mogły pochwalić się swoją wiedzą odpowiadając bezbłędnie na zadane pytania. Uroczystość była okazją do przeprowadzenia krótkiej prelekcji o tematyce przeciwpożarowej i zasadach bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców, nauczycieli w ramach akcji "zgaś ryzyko".

 

  

Zdjęcia: Mateusz Książkiewicz - portal internetowy Bobowa24.pl 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio