13 marca 2019 roku w siedziba GOPR Grupa Krynicka w Krynicy-Zdroju odbyło się szkolenie którego tematem było funkcjonowanie systemu alarmowania, sposobu dysponowania sił i środków oraz dostępnego sprzętu. W szkoleniu uczestniczyli strażacy KP PSP Gorlice z  pionu operacyjnego, dyżurni  stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Gorlicach, dowódca JRG oraz ze strony GOPR Grupy Krynickiej naczelnik oraz szef szkolenia. Podczas spotkania funkcjonariusze KP PSP w Gorlicach zapoznali się z dokumentacją GOPR Grupy Krynickiej w tym  strukturą organizacyjną, systemem alarmowania, dokumentacją operacyjną, rozmieszczeniem baz sił i środków, potencjałem sił i środków, sposobem rekrutacji ratowników do GOPR oraz terenem działania grupy. Szkolenie było też okazją do przeanalizowania zapisów porozumienia w sprawie zasad współdziałania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach z Grupą Regionalną GOPR - Grupa Krynicka na terenie powiatu gorlickiego oraz zasadami współpracy podczas awaryjnego zatrzymania kolei krzesełkowej w stacji narciarskiej „SkiPark Magura” położonej w powiecie gorlickim. Omówiono także założenia planowanych na 2 kwartał 2019r. ćwiczeń powiatowych organizowanych przez KP PSP Gorlice.

12 marca  2019 roku o godz. 15.01 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Gorlicach wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 977  w miejscowości Biesna.

Rozpoczął się okres w którym corocznie obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw na łąkach, nieużytkach i polach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Silny wiatr wiejący od godzin porannych w niedzielę 10 marca  2019 r. do poniedziałku do godziny porannych  11 marca  2019 roku  w powiecie gorlickim spowodował straty w mieniu

1 marca  2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za 2018 rok.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio