W dniu 6 września 2015 roku na terenie obiektów sportowych w miejscowości Ropa odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Do zmagań stanęło 8 drużyn męskich.

Dwa miesiące wakacyjne były pracowite dla gorlickich strażaków, interweniowali oni aż 655 razy.  Porównując z rokiem ubiegłym w analogicznym okresie czasu zdarzeń tych było 495.

Wójt Gminy Ropa, Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach zapraszają sympatyków pożarnictwa na VIII  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego, które odbędą się 6 września 2015r. na obiektach sportowych w Ropie.  

 

 

 

 

 

 

 

Więcej szczegółów poniżej

Dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach w dniu 1 września 2015r. o godzinie 01.55 otrzymał informację o pożarze budynku użyteczności publicznej  w miejscowości Ropa.

W dniach od 26 do 28  sierpnia 2015r. na Zalewie Klimkówka odbyły się ćwiczenia z  zakresu ratownictwa wodnego zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach i Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności z zakresu posługiwania się podręcznym sprzętem ratowniczym (rzutką, kołem ratunkowym, pływakiem asekuracyjnym) oraz sprzętem pływającym (łodziami wiosłowymi, pontonem i łodzią motorową). Strażacy mieli do wykonania kilka zadań na przygotowanych przez ratowników WOPR stanowiskach do ćwiczeń. Jednym z założeń była budowa przeprawy przez rzekę z wykorzystaniem pontonu i łodzi wiosłowej oraz przeprowadzanie szybkiej ewakuacji osób z zagrożonego powodzią terenu. Kolejne ćwiczenie polegało na dotarciu i udzieleniu skutecznej pomocy osobie, która w skutek wywrotki żaglówki  została uwięziona we wnętrzu łodzi. W następnym założeniu strażacy podczas symulowanej akcji ratowniczej z użyciem podręcznego sprzętu ratowniczego mieli udzielić pomocy tonącej osobie wykorzystując do tego celu rzutkę i koło ratunkowe. Ćwiczenia były też okazją do podniesienia umiejętności pływania i manewrowania łodzią silnikową oraz łodziami wiosłowymi, jak również do operacyjnego rozpoznania linii brzegowej zalewu, która z powodu suszy i obniżenia się stanu wody zmieniła się znacząco. W trakcie szkolenia pod okiem instruktorów strażacy doskonalili umiejętności wydobywania osób poszkodowanych z wody na łódź motorową i skuter ratowniczy z deską.
Gorliccy strażacy już od kilku lat ćwiczą na Zalewie Klimkówka razem z Gorlickim WOPR. Ćwiczenia te przynoszą wymierne korzyści dla wszystkich uczestników szkolenia ale i osób odpoczywających nad akwenem, którzy w przypadku zagrożenia mogą zawsze liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków i ratowników WOPR.
W doskonaleniu umiejętności ratowniczych nad Zalewem Klimkówka udział wzięli strażacy z JRG w Gorlicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ropy, Gładyszowa, Uścia Gorlickiego, Brunar, Krygu i ratownicy Gorlickiego WOPR.

 

Zdjęcia: mł.bryg. Dariusz Surmacz i Piotr Sekuła

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 17.09.2019

Pożary            
354
Miejscowe zagrożenia   879
Alarmy fałszywe   37
OGÓŁEM   1270

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio