Protokół z naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w KP PSP w Gorlicach na stanowisko główny księgowy.

25 marca 2019 r. w Teatrze im. J. Słowackiego odbyła się uroczysta gala 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość zorganizował Małopolski Odział Okręgowy PCK w Krakowie  a patronat honorowy nad obchodami objęli: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski oraz Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. W uroczystości udział wzięli m.in.: Kierownictwo Zarządu Głównego i Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, regionalnych, służb mundurowych, podmiotów opieki zdrowotnej i inne osoby zaproszone na uroczystą galę. Uroczystość była okazją  do uhonorowania zasłużonych działaczy i osób wspierających Polski czerwony Krzyż odznaczeniami państwowymi, resortowymi, organizacyjnymi PCK oraz pamiątkowymi medalami. Jednym z punktów programu było podsumowanie XIII edycji programu pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew",  który odbywa się corocznie od 2006 roku. Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków, oraz społeczności lokalnych. W czasie trwania programu od 2 stycznia do 14 grudnia 2018 r., na teranie Małopolski przeprowadzonych zostało 45 akcji, pozyskano  1 107,600  litrów krwi od strażaków i innych osób zachęconych do jej oddawania. Gorliccy strażacy  w ramach 13 edycji programu zebrali 111 litrów krwi. Gorliccy strażacy uczestniczą od pierwszej edycji programu, zajmując miejsca wyłącznie na podium. W tym roku do gorlickiej komendy trafił puchar za zajęcie II miejsca w kategorii "Najaktywniejsza Jednostka PSP". 


W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

I miejsce – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu z wynikiem 26,538 litrów / 1 strażaka

II miejsce – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach z wynikiem 7,914 litrów / 1 strażaka

III miejsce – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z wynikiem 1,344 litrów / 1 strażaka

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka OSP:

I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy z wynikiem 12,025 litrów / 1 strażaka

II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie z wynikiem 11,085 litrów / 1 strażaka

III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku z wynikiem 4,267 litrów / 1 strażaka

W kategorii III – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:

I miejsce – Druhna Karolina Kwaśnica-Kania, OSP w Izdebniku

II miejsce – Aspirant Sztabowy Paweł Hajduga, KM PSP w Nowym Sączu

III miejsce – Druhna Aleksandra Szczupak, OSP w Zakrzowie

Powiat gorlicki reprezentowali: Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Z-ca Dowódcy JRG, a zarazem prezes Klubu HDK Przy KP PSP w Gorlicach mł. bryg. Dariusz Surmacz, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, a zarazem wiceprezes Klubu HDK przy KP PSP w Gorlicach mł. bryg. Andrzej Czeluśniak, mł. asp. Piotr Orlof a także druhowie  z OSP: Prezes Klubu HDK OSP Moszczenica dh Przemysław Wszołek wraz z Członkami Zarządu Klubu dh Tomaszem Skrobotem i dh Adamem Bryłą.

Na zakończenie uczestnicy gali mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję, dzięki którym Klubu HDK przy KP PSP w Gorlicach zajął II miejsce w XIII edycji programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie, Ognisty Ratownik - Gorąca Krew” Zarząd Klubu serdecznie dziękuje za pomoc i wspieranie naszych działań. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji oraz akcjach planowanych na maj i listopad 2019 roku.

Zdjęcia: E. Janicka, M. Książkiewicz gorlice112.pl

 

 

18,19 i 20 marca 2019 roku zostały organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach ćwiczenia na terenie stacji narciarskiej Ski Park Magura w Małastowie.

23 marca 2019 roku w Zajeździe na Wzgórzu w Moszczenicy zorganizowana została odprawa operacyjna z naczelnikami OSP i komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego. Tym razem gospodarzem odprawy był Wójt Gminy Moszczenica. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach Pana bryg. Krzysztofa Gładysza w odprawie udział wzięli:
- Pani Maria Gubała– Starosta Powiatu Gorlickiego
- Pan Łukasz Bałajewicz – Z-ca Burmistrza Miasta Gorlice
- Pan Wacław Ligęza – Burmistrz Miasta Bobowa
- Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa
- Pan Jan Przybylski - Wójt Gminy Gorlice
- Pan Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica
- Pan Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna
- dh Tomasz Tarasek – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Gorlicach,
- Komendanci gminni i Naczelnicy OSP z terenu powiatu Gorlickiego.


Organizatorami odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach, ZOP ZOSP RP w Gorlicach oraz Wójt Gminy Moszczenica. W naradzie udział wzięło 45 osób. Odprawę rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który następnie przedstawił program narady, charakterystykę powiatu gorlickiego oraz krótką informację o działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za rok 2018. Następnie referowali  pracownicy Komendy Powiatowej, którzy poruszyli sprawy m.in.:

– stanu wyszkolenia członków OSP – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– ćwiczeń z jednostkami OSP oraz planowane manewry Komendanta Gminnego ZOSP – st. kpt. Marcin Barczyk,
– analizy pożaru zakładu zagospodarowania odpadami w Gorlicach – mł. bryg Dariusz Surmacz,
– dotacji dla OSP z MSWiA – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– podsumowania IGO OSP za 2018 – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– postępowania podczas pożarów wewnętrznych – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– zasad łączności, alarmowania i dysponowania – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,
– sprawy operacyjne – mł. bryg. Andrzej  Czeluśniak,

– stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych - mł. bryg. Dariusz Surmacz,

Tematy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP referował Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Tomasz Tarasek przedstawił sprawozdanie z działalności struktur powiatowych ZOSP RP na terenie powiatu gorlickiego za 2018 rok a także zaprezentował kalendarz imprez programowych na rok bieżący oraz  zmiany w regulaminie dotyczące odznaczeń ZOSP RP. Odprawę podsumował Z-ca Komendanta Powiatowego   PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok.

Odprawa była dla strażaków okazją nie tylko do zapoznania się z ważnymi sprawami referowanymi przez prelegentów, ale także mogli wymieniać wzajemne doświadczenia i poglądy. Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zdjęcia: Jacek Kieroński gorlice112.pl

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko główny księgowy

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio