24 kwietnia br. w Bodakach na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gorlice w leśnictwie Dragaszów odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych w kompleksie leśnym,

Zaproszenie do udziału w uroczystościach ku czci Świętego Floriana Patrona miasta Krakowa i Strażaków.

Życzenia Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

FILM

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 11.07.2019

Pożary            
305
Miejscowe zagrożenia   731
Alarmy fałszywe   30
OGÓŁEM   1066

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio